Tin tức:
IoT - Internet of Things

Mạch test nguồn PC

Nhà sản xuất: Việt Nam
Giá bán
160,000₫

Board test nguồn ATX - POWER SUPPLY TESTER V1.0 là thiết bị kiểm tra tình trạng nguồn máy vi tính(nguồn ATX).

Bao gồm: Kiểm tra quá áp, sụt áp, có hoặc mất điện áp ở các mức điện áp 5V Stand-by, 3V3, 5V. power good ok, 12V. Sau đó, tùy tình trạng của nguồn để đưa ra kết luận: lỗi(Error), quá áp(OverVolt) hoặc tốt(Good).

Thông số kỹ thuật:

1. Led 5V Stand-by (STB): Báo điện áp 5V cấp trước

2. Led 3.3V:                          Báo 3.3v cấp sau.

3. Led 5V :                            Báo 5V cấp sau.

4. Led 12V:                           Báo 12V cấp sau.

5. Led PG.Ok:                      Báo có tín hiệu Power Good Ok.

6. Led TESTING:                Báo quá trình kiểm tra đang diễn ra.

7. Led ERROR:                   Báo lỗi, sụt áp.

8. Led OVERVOLT:           Báo quá áp.

9. Led GOOD:              Báo nguồn tốt đánh giá sau quá trình test.

10. Buzz:             Còi báo trạng thái kiểm tra.

11. Reset:            Đặt lai trạng thái ban đầu

12. Chỉnh điện áp chuẩn 2.5v: Chỉnh lấy giá trị chuẩn cho đèn báo 5V-STB .

13. ATX:                 Socket cắm nguồn 2024Pin.

14. Power On/off:   Gạt công-tắc xuống mass để bật nguồn.

15. Tải giả:             Gắn tải giả cho nguồn cấp sau 5V, 12V (HDD,DVD…)

16. Cổng nạp nâng cấp firmware:

Thời gian bảo hành : 1 tháng