Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2 Mini

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
148,000₫
Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2 được sử dụng để nạp chương trình và debug cho Vi điều khiển STM32 và STM8 của ST.

Thông số kỹ thuật:


  • Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2 Mini
  • Chuẩn nạp: JTAG, SWD, SWV.