Tin tức:

Mạch chuyển giao tiếp RF Lora SX1278 SPI sang UART

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
115,000₫

Mạch chuyển giao tiếp RF Lora SX1278 SPI sang UART bao gồm vi điều khiển STM8S103 và bộ Source code mẫu TX - RX nạp vào board để có thể cấu hình thành cặp truyền nhận giữa hai module SX1278, dữ liệu truyền nhận qua hai module sẽ được chuyển ra ngoài bằng giao tiếp UART.

Thông số kỹ thuật và code mẫu, Shematic có thể tải tại đây.