IoT - Internet of Things
MakerSpace.vn

Gá động cơ coreless đường kính 7mm G2

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
5,000₫

Đây là gá giữ động cơ coreless 7mm cố định vào khung máy bay.

Chiều dài : 25mm

Chiều rộng : 10mm

Chiều cao : 8mm

Lỗ bắt ốc : 2mm

Chất liệu : Nhựa

Trọng lượng : 0.6g

Hình khi gắn với động cơ coreless:

Gá động cơ coreless đường kính 7mm G2_gandc

Hình mặt sau gá :

Gá động cơ coreless đường kính 7mm G2