Tin tức:
IoT - Internet of Things

Động cơ DC Servo giảm tốc ESCAP

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
300,000₫
Động cơ DC Servo giảm tốc ESCAP là hàng tháo máy, chất lượng rất tốt vì được sản suất tại Switzerland, động cơ có kích thước nhỏ, Encoder tích hợp phù hợp với các ứng dụng, robot kích thước nhỏ cần độ ổn định, độ chính xác cao.

Thông số kỹ thuật:

Sơ đồ chân:

  1. Dây màu đỏ: Motor+: Nguồn động cơ
  2. VCC: Nguồn Encoder, 5VDC
  3. Chanel A: Kênh A Encoder
  4. Chanel B: Kênh A Encoder
  5. GND: Mass Encoder, 0VDC
  6. Motor-: Nguồn động cơ