Tin tức:

Đế ra chân NodeMCU + Motor Driver L293D

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
150,000₫

NodeMCU là một mã nguồn mở nền tảng IOT. Nó sử dụng Lua ngôn ngữ kịch bản. Nó được dựa trên các dự án eLua, và được xây dựng trên ESP8266 SDK 1.4. Nó sử dụng nhiều dự án mã nguồn mở, chẳng hạn như lua-cjson, và spiffs. Nó bao gồm các phần mềm chạy trên ESP8266 Wi-Fi SoC, và phần cứng.

Các tính năng:

  • ESP 12 DEV KIT mô-đun mở rộng hội đồng phát triển;
  • ESP12 DEV KIT tất cả các chân chức năng: SPI, UART, GPIO, AI và kết nối điện 3.3V;
  • Điều khiển 2 motor DC
  • Điện áp động cơ: 4.5V ~ 36V;
  • Nguồn điều khiển: 4.5V ~ 9V;

Hướng dẫn , datasheet L293D: