Tin tức:
IoT - Internet of Things
MakerSpace.vn

Dây cắm test board đực đực nhiều kích cỡ

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
35,000₫

Đây là bộ dây cắm testboard đực-đực gồm 65 sợi với nhiều màu sắc khác nhau để chúng ta dễ test các module, mạch chức năng cùng với testboard.

Một bộ 65 sợi có 4 kích thước: dài 200240mm, trung bình 150mm và ngắn 120mm.

- 50 sợi  x 120mm
- 10 sợi x 150mm
- 5 sợi x 200mm