Tin tức:
IoT - Internet of Things

Cảm biến GY-80 10DOF IMU L3G4200D + ADXL345 + HMC5883L + BMP085

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
390,000₫

Cảm biến GY-80 10DOF IMU L3G4200D + ADXL345 + HMC5883L + BMP085 được sử dụng để đo 10 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer), 3 trục từ trường (Magnetometer) và áp suất không khí (Atmospheric Pressure) bằng cách kết hợp 4 loại cảm biến trên cùng 1 board mạch sử dụng giao tiếp I2C:

  1. L3G4200D Triple Axis Gyroscope.
  2. ADXL345 Triple Axis Accelerometer.
  3. HMC5883L Triple-axis Magnetometer.
  4. BMP085 Atmospheric Pressure.

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp sử dụng: 3~5VDC
  • Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
  • Chuẩn giao tiếp: I2C
  • Kích thước: 25.8 x 16.8mm

Hướng dẫn dử dụng.

Thư viện Arduino.