ATmega8 đã nạp bootloader Arduino

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
35,000₫

Vi điều khiển ATmega8 nạp sẵn bootloader Arduino cho chi phí rẻ nhất, sử dụng hoàn toàn tương tự như các MCU chạy Arduino thông thường như ATmega328P về cấu trúc chân, tốc độ xung thạch anh, điểm khác biệt chỉ là Ram Rom và Flash của ATmega8 nhỏ hơn cũng như chỉ có 3 chân tạo xung PWM là Digital 9, 10 và 11. Để sử dụng ATmega8 cùng với chương trình Arduino các bạn cần mua thêm 1 board USB->COM.

  • Vi điều khiển: ATmega8
  • Điện thế hoạt động: Min 4.5VDC, Max 5.5VDC
  • Số chân I/O: 14 chân (3 chân PWM là Digital 9, 10 và 11)
  • Số chân Ananlog: 6 chân.
  • Dòng trên mỗi I/O: 40mA
  • Bộ nhớ Flash: 8KB
  • Bộ nhớ Ram: 1KB
  • Bộ nhớ EEPROM: 512 B
  • Tốc độ thạch anh: 16Mhz

​Tải chương trình Arduino 1.5.4 được update bởi Hshop.vn cho tính ổn định cao nhất, thích hợp với các loại MCU có sẵn tại Việt Nam như ATmega8, ATmega32, ATmega328P và hoàn toàn tương thích với chương trình Arduino gốc.

​LBTT