Tin tức:

Arduino Sensor Shield Uno

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
115,000₫

Đặc điểm

Đặc điểm chính của shield này là có cổng tương tác với người sử dụng qua giao tiếp cổng COM và giao tiếp I2C vì vậy chúng ta có thể kết nối đến các module nối tiếp một cách đơn giản tại mọi thời điểm (như là shield LCD 1602) hoặc các module giao tiếp I2C (như là EEPROM).

Chúng ta có thể xây dựng các project về điện tử một cách dễ dàng nhờ kết nối tương thích với Arduino với các ngõ digital, analog, giao tiếp I2C và UART.

Mỗi module có một ngõ cấp nguồn riêng cho thiết bị ngoại vi khi kết nối với shield. Dễ dàng điều khiển các thiết bị như động cơ rc servo, cảm biến vật cản,...