Tin tức:

Arduino JoyStick Shield

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
140,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

Shield JoyStick chứa các phần hỗ trợ quá trình điều khiển thiết bị. Shield được ghép chồng lên board Arduino và biến nó thành một bộ điều khiển đơn giản.

Trên board tích hợp sẵn 6 nút nhấn, 1 joystick, ngõ ra cắm nRF24L01, ngõ giao tiếp I2C, ngõ điều khiển bằng Bluetooth và màn hình hiển thị Nokia5110

Sơ đồ chân kết nối:

  • nRF24L01: IRQ-D8 CE-D9 CSN-D10 MOSI-D11 MISO-D12 CLK-13

  • Bluetooth: RXD-D1 TXD-D0

  • Button: A-D2 B-D3 C-D4 D-D5 E-D6 F-D7 X-A0 Y-A1 K-D8

Chú ý: vì màn hình Nokia5110 và nRF24L01 chỉ sử dụng nguồn 3.3V nên cẩn thận khi dùng nên gạt Switch sang 3.3V cho nó.