IoT - Internet of Things
MakerSpace.vn

Arduino ATTiny85 USB Digispark

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
65,000₫

Arduino ATTiny85 USB Digispark là phiên bản nhỏ gọn nhất hiện tại của Arduino do DigiSpark phát triển dựa trên nền MCU ATTiny85 với khả năng kết nối trực tiếp máy tính qua cổng USB để nạp chương trình, mạch có cách sử dụng và lập trình tương đương với các phiên bản Arduino trước đó: Arduino Uno, Nano, Mega 2560,...., với kích thước nhỏ gọn (bằng đốt ngón tay cái), độ cơ động cao, và giao tiếp USB, Arduino ATTiny85 USB Digispark là sự lựa chọn phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Thông số kỹ thuật:

  • Support for the Arduino IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux)
  • Power via USB or External Source - 5v or 7-35v (12v or less recommended, automatic selection)
  • On-board 500ma 5V Regulator
  • Built-in USB
  • 6 I/O Pins (2 are used for USB only if your program actively communicates over USB, otherwise you can use all 6 even if you are programming via USB)
  • 8k Flash Memory (about 6k after bootloader)
  • I2C and SPI (vis USI)PWM on 3 pins (more possible with Software PWM)
  • ADC on 4 pins
  • Power LED and Test/Status LED

Hướng dẫn sử dụng.